सपा (INDIA) लोकसभा प्रत्याशी इतने मतो से आगे

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

अमित मिश्रा

ब्रेकिंग

सोनभद्र। (80) सुरक्षित रावर्ट्सगंज लोकसभा

अपना दल एस (NDA) – रिंकी कोल- 209500

सपा (INDIA) – छोटेलाल खरवार – 276336

बसपा – धनेश्वर – 82962

नोटा- 10696

सपा (INDIA) प्रत्याशी छोटलाल 66836 मतो से आगे

Leave a Comment