सपा (INDIA) प्रत्याशी रॉबर्ट्सगंज लोकसभा मे इतने मतो से आगे

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

अमित मिश्रा

ब्रेकिंग

सोनभद्र। (80) सुरक्षित रावर्ट्सगंज लोकसभा

अपना दल एस (NDA) – रिंकी कोल- 157875

सपा (INDIA) – छोटेलाल खरवार – 197353

बसपा – धनेश्वर – 58271

नोटा- 7086

सपा (INDIA) प्रत्याशी छोटलाल 39478 मतो से आगे

Leave a Comment