सपा प्रत्याशी छोटलाल 14434 मतो से आगे

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

ब्रेकिंग

सोनभद्र। (80) सुरक्षित रावर्ट्सगंज लोकसभा

अपना दल एस – रिंकी कोल- 53813

सपा – छोटेलाल खरवार- 68247

बसपा – धनेश्वर – 22559

नोटा- 2252

सपा प्रत्याशी छोटलाल 14434 मतो से आगे

Leave a Comment