सपा प्रत्याशी छोटलाल 16528 मतो से आगे

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

ब्रेकिंग

सोनभद्र। (80) सुरक्षित रावर्ट्सगंज लोकसभा

अपना दल एस – रिंकी कोल- 58825

सपा – छोटेलाल खरवार- 75353

बसपा – धनेश्वर – 24168

नोटा- 2482

सपा प्रत्याशी छोटलाल 16528 मतो से आगे

Leave a Comment