सपा प्रत्याशी छोटेलाल 9644 मतो से आगे

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

ब्रेकिंग

सोनभद्र। (80) सुरक्षित रावर्ट्सगंज लोकसभा

अपना दल एस – रिंकी कोल- 45921

सपा – छोटेलाल खरवार- 55565

बसपा – धनेश्वर – 19033

नोटा- 1836

सपा प्रत्याशी छोटलाल 9644 मतो से आगे

Leave a Comment