सपा प्रत्याशी छोटलाल 9087 मतो से आगे

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

ब्रेकिंग

सोनभद्र। (80) सुरक्षित रावर्ट्सगंज लोकसभा

अपना दल एस – रिंकी कोल- 40573

सपा – छोटेलाल खरवार- 49660

बसपा – धनेश्वर – 16969

नोटा – 1580

सपा प्रत्याशी छोटलाल 9087 मतो से आगे

Leave a Comment