सपा प्रत्याशी छोटलाल 4877 मतो से आगे

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

ब्रेकिंग

सोनभद्र। (80) सुरक्षित रावर्ट्सगंज लोकसभा

अपना दल एस – रिंकी कोल- 17328

सपा – छोटेलाल खरवार- 22205

बसपा – धनेश्वर – 8104

नोटा – 666

सपा प्रत्याशी छोटलाल 4877 मतो से आगे

Leave a Comment